Ispravka grafičkog rada

Grafičke radove možete preuzeti u kabinetu LG311. 

Mole se sledeći studenti da se što pre jave asistentu radi ispravke grafičkog rada:

 • AU 4\2015 - Šijakov Lana
 • AU 13\2015 - Vujović Jelena
 • AU 24\2015 - Pavlović Mina
 • AU 32\2015 - Božulić Ines
 • AU 48\2015 - Lovrić Lenka
 • AU 49\2015 - Bečelić Dragana                          
 • AU 58\2015 - Likić Ivana
 • AU 72\2015 - Uzelac Bojana
 • AU 82\2015 - Petković Milan
 • AU 83\2015 - Vidaković Tamara
 • AU 86\2015 - Milivojević Vuk
 • AU 92\2015 - Jerković Nikola
 • AU 94\2015 - Horvat Bator
 • AU 95\2015 - Vukobratović Mihailo
 • AU 99\2015 - Kesić Sonja

Termin za preuzimanje rada je:

 • Utorak 2.2.2016. - 1100-1400
 • Sreda 3.2.2016. - 900-1400
 • Četvrtak 4.2.2016. - 900-1400
 • Petak 5.2.2016. - 900-1400