Konstrukcije, materijali i građenje

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Pravila polaganja ispita

Ispit iz premeta konstrukcije, materijali i građenje se polaže pismeno.

Gradivo iz ovog predmeta je podeljeno u tri celine:

 • I deo - Svojstva materijala
 • II deo - Materijali
 • III deo- Konstrukcije i građenje

Ispit u zvaničnim ispitnim rokovima mogu polagati studenti koji su ispunili predispitne obaveze (imaju u indeksu potpis od  predmetnog asistenta).  

Studentima je u toku nastave omogućeno da kroz dva kolokvijuma polože deo Svojstva materijala i deo Materijali.

Prvi ispitni termin u januarsko-februarskom ispitnim roku je za novu generaciju studenata rezervisan za polaganje dela Konstrukcije i građenje. Uslov za polaganje ovog dela ispita je prijava ispita preko studentske službe (zbog dobijanja termina i rezervisanja sala). Uslov za polaganje u ovom terminu nisu položeni delovi I i II!    

Nakon prvog ispitnog termina januarsko-februarskog ispitnog roka, objavljuju se rezultati sa predlogom konačne ocene za studente koji su ispunili sve predispitne obaveze i položili sva tri dela. 

Ukoliko student nije zadovoljan predloženom ocenom, potrebno je da se u roku od 48 sati javi predmetnim nastavicima radi dogovora o poništavanju nekog od delova ispita.  

 U drugom ispitnom terminu, u januarsko-februarskom ispitnim roku, polažu se preostali delovi ispita. U ovom roku studentima je dozvoljeno parcijalno polaganje ispita (student sam bira koje delove i koliko delova će polagati). Uslov za polaganje ovog dela ispita je prijava ispita preko studentske službe. Student je obavezan da najkasnije dva dana pre polaganja ispita prijavi  kod asistanata  koje delove ispita će polagati. U ovom roku se rade i „popravni“ zadaci iz građevinske fizike. 

U ostalim zvaničnim ispitnim rokovima polažu se preostali delovi ispita zajedno! (Da bi se položio ispit, svi preostali delovi ispita moraju biti pozitivno ocenjeni!)  Predmetni nastavnici zadržavaju pravo da povremeno omoguće studentima parcijalno polaganje ispita i u narednim rokovima, o čemu blagovremeno obaveštavaju studente prilikom objavljivanja rezultata ispita u prethodnom terminu. 

Ukoliko je student nezadovoljan zaključenom ocenom, može, prema pravilima fakulteta, zvanično poništiti ispit preko studnetske službe. U tom slučaju, poništavaju se svi položeni delovi ispita. 

Položeni  delovi ispita važe dve školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, položeni delovi ispita se poništavaju.

Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku sa ispitnim zadacima.

Sveska sa ispitnim zadacima  se ne može iznositi iz sale. 

Student koji ne vrati svesku sa ispitnim zadacima, biće kažnjen zabranom polaganja ispita u tri zvanična ispitna roka i prijavom Dekanu FTN.

Ispitni zadaci se mogu pogledati kod premetnih nastavnika, nakon objavljivanja rezultata, u terminima konsultacija.

Rezultati II kolokvijuma

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Kolokvijum se smatra položenim ako je osvojen najmanje 51 bod.

 

Podsetnik:

U januarskom roku ( 30.01.2020.) se polaže III kolokvijum. Studenti, koji žele da polažu ovaj deo ispita moraju se prijaviti preko studentske službe, da bi imali salu za održavanje ispita i da bi im se zvanično upisala ocena, ukoliko budu položili sva tri dela.

 U februarskom roku (11.02.2020.) se polažu preostali delovi, po želji. Obavezna je prijava preko studentske službe.

 Detaljnija objašnjenja se nalaze na sajtu Departmana za građevinarstvo i geodeziju “Pravila za polaganje ispita KMG januar 2020”

Obaveštenje o pravilima polaganja ispita

Ispit iz premeta konstrukcije, materijali i građenje se polaže pismeno.

Gradivo iz ovog predmeta je podeljeno u tri celine:

 • I deo - Svojstva materijala
 • II deo - Materijali
 • III deo- Konstrukcije i građenje

Ispit u zvaničnim ispitnim rokovima mogu polagati studenti koji su ispunili predispitne obaveze (imaju u indeksu potpis od predmetnog nastavnika i asistenta).

Studentima je u toku nastave omogućeno da kroz dva kolokvijuma polože deo Svojstva materijala i deo Materijali.

Prvi ispitni termin (30.01.2020.) u januarsko-februarskom ispitnim roku, je za novu generaciju studenata rezervisan za polaganje III dela ispita - Konstrukcije i građenje. Uslov za polaganje ovog dela ispita je prijava ispita preko studentske službe (zbog dobijanja termina i rezervisanja sala). Uslov za polaganje u ovom terminu nisu položeni delovi I i II! Nakon prvog ispitnog termina januarsko –februarskog ispitnog roka, objavljuju se rezultati sa predlogom konačne ocene za studente koji su ispunili sve predispitne obaveze i položili sva tri dela ispita.

Ukoliko student nije zadovoljan predloženom ocenom, potrebno je da se u roku od 48 sati javi predmetnim nastavicima radi dogovora o poništavanju nekog od delova ispita.

U drugom ispitnom terminu (11.02.2020) u januarsko-februarskom ispitnim roku, studenti mogu da polažu preostale delove ispita. U ovom roku studentima je dozvoljeno parcijalno polaganje ispita (student sam bira koje delove i koliko delova će polagati). Uslov za polaganje ovog dela ispita je prijava ispita preko studentske službe. Student je obavezan da najkasnije dva dana pre polaganja ispita prijavi kod asistenata koje delove ispita će polagati. U ovom roku se rade i „popravni“ zadaci iz građevinske fizike! 

U ostalim zvaničnim ispitnim rokovima polažu se preostali delovi ispita zajedno! (Da bi se položio ispit, svi preostali delovi ispita moraju biti pozitivno ocenjeni!)

Predmetni nastavnici zadržavaju pravo da povremeno omoguće studentima parcijalno polaganje ispita i u narednim rokovima, o čemu blagovremeno obaveštavaju studente prilikom objavljivanja rezultata ispita u prethodnom terminu.

Ukoliko je student nezadovoljan zaključenom ocenom, može, prema pravilima fakulteta, zvanično poništiti ispit preko studentske službe. U tom slučaju, poništavaju se svi položeni delovi ispita. Položeni delovi ispita važe dve školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, položeni delovi ispita i predispitne obaveze se poništavaju.

Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku sa ispitnim zadacima.

Sveska sa ispitnim zadacima se ne može iznositi iz sale. Student koji ne vrati svesku sa ispitnim zadacima, biće kažnjen zabranom polaganja ispita u tri zvanična ispitna roka i prijavom Dekanu FTN .

Ispitni zadaci se mogu pogledati kod predmetnih nastavnika, nakon objavljivanja rezultata, u terminima konsultacija.

Laboratorijske vežbe i predaja grafičkog rada

Laboratorijske vežbe će biti održane prema sledećem rasporedu:

petak 10.1.2020.

 • grupa 5: 1030 - 1115
 • grupa 6: 1115 - 1200
 • grupa 1: 1215 - 1300
 • grupa 2: 1300 - 1345
 • grupa 9: 1400 - 1445
 • grupa 10: 1445 - 1530

petak 17.1.2020.

 • grupa 7: 1030 - 1115
 • grupa 8: 1115 - 1200
 • grupa 3: 1215 - 1300
 • grupa 4: 1300 - 1345
 • grupa 11: 1400 - 1445
 • grupa 12: 1445 - 1530

Laboratorijske vežbe su obavezne.

Mole se studenti da na laboratorijske vežbe dođu u svoju grupu, zbog ograničenog broja mesta. Studenti koji dođu u drugu grupu i ne budu imali mesto, neće moći da prisustvuju vežbama.

Rok za predaju grafičkog rada je petak 17.1.2020. godine do 14:00. Radovi koji posle tog termina budu predati, ili ne budu predati u formi koja je objašnjena na vežbama, neće biti ocenjeni.

Rezultati I kolokvijuma održanog 30.11.2019.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Kolokvijum se smatra položenim ako je osvojeno najmanje 51 bod.

Zadatak iz građevinske fizike mora biti pozitivno ocenjen da bi se priznao I kolokvijum.

Studenti, koji su osvojili dovoljan broj bodova na I kolokvijumu, ali nisu uspešno uradili zadatak iz građevinske fizike (u koloni Zadatak stoji "-"), moraju ponovo da urade zadatak u II januarskom ispitnom roku, da bi se I kolokvijum priznao.

I kolokvijum 30.11.2019.

 

TERMIN ODRŽAVANJA I KOLOKVIJUMA

I KOLOKVIJUM će se održati u subotu  (30.11.2019) u 11:30.

Svi studenti treba da budu u holu ISPRED oglasne table 10 minuta pre početka kolokvijuma.

Studenti koji žele da polažu I kolokvijum, treba da se prijave Doc.dr Ivanu Lukiću, zaključno sa  četvrtkom, 28.11. do 20:00. Kasnije prijave se neće uzeti u obzir. Studenti koji se nisu prijavili neće moći da polažu kolokvijum. Molimo studente koji se prijave, a odustanu od polaganja kolokvijuma da se obavezno odjave do predviđenog termina!

OBLASTI KOJE OBUHVATA I KOLOKVIJUM

Predavanja 1-7 za generaciju 2019-20 (materijali se nalaze na sajtu Departmana za građevinarstvo i geodeziju)

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE GENERACIJE 2018-19

Studenti,  generacije 2018-19, koji žele da polažu  I kolokvijum, treba da se obavezno prijave za polaganje Doc.dr Ivanu Lukiću do četvrtka, 29.11. do 20:00. Kasnije prijave se neće uzeti u obzir.

Studenti ostalih generacija nemaju pravo na polaganje kolokvijuma, izuzev  ako se nisu ponovo upisali da slušaju ovaj predmet. Ispit polažu u ispitnim rokovima.