Rezultati ispita održanog 5.9.2019.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Studenti mogu u oktobarskom ispitnom roku da parcijalno polažu delove ispita koji su im ostali, pod uslovom da u spisak za polaganje ispita upišu koje delove polažu. Spisak za polaganje ispita se nalazi kod Doc. dr Ivana Lukića. U suprotnom, smatraće se da su odlučli da polažu ispit kao celinu i tako će se i ocenjivati ispit.

* Studenti koji su u ovom roku uslovno položili I deo (stoji * pored imena), jer nisu uspešno uradili zadatak iz građevinske fizike, moraju ponovo da urade zadatak u naredna dva ispitna termina (oktobarski rokovi). Ukoliko ne urade tačno zadatak u navedenim terminima poništiće se I deo ispita.
** Studenti koji nisu uspešno uradili zadatak iz GF, (stoji ** pored imena) pozivaju se da urade zadatak iz GF u prvom narednom roku, u suprotnom biće im poništen I deo ispita.
*** Studenti koji nisu uspešno uradili zadatak iz GF u prethodna dva roka (stoji *** pored imena), poništen im je I deo ispita.
**** Student se nije prijavio za polaganje ispita preko studentske službe. Ocena nije uvedena u zapisnik. Student preuzima odgovornost na sebe oko zvanične prijave ispita i upisivanja ocene u zapisnik (student mora obavestiti profesore mail-om o zvaničnoj prijavi ispita radi upisa ocene dva dana pre zvaničnog održavanja ispita!