Rezultati ispita održanog 05.07.2019. godine

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Termin upisa ocena za studente koji su ispit položili u junskom i julskom roku će biti naknadno objavljen.