POTPISI I UPIS OCENA

Studenti koji su ispit položili u junskom i julskom ispitnom roku mogu upisati ocenu u četvrtak 11.07. u 9:30 u LG005. U istom terminu će predmetni profesor deliti potpise studentima koji su ispunili predispitne obaveze a nisu dobili potpis ranije.

 

Sa predmeta