Materijali u građevinarstvu 1

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

VAŽNO

Današnje vežbe planirane da se održe na Mašinskom institutu se otkazuju (grupe 6,9,10,13,14), novi termin biće naknadno objavljen.

OBAVEŠTENJE ZA MATERIJALE U GRAĐEVINARSTVU 1

Na sajtu je postavljen raspored vežbi za sve grupe do kraja decembra.

VAŽNE NAPOMENE:

  • Grafički rad koji se preuzima 4. i 11. decembra se predaje najkasnije u utorak 24.12.2019. u 14 časova kod  Vesne Bulatović, kabinet 311, zgrada LG .
  • Studenti koji žele da izađu na Kolokvijum 1 (petak 20.12.2019. godine u 20 časova) treba da se potpišu na spisak koji će od ponedeljka 09.12.2019. biti postavljen pored vrata kabineta 311, zgrada Departmana za građevinsratvo i geodeziju (LG), najkasnije do 19.12.2019. godine do 14 časova. Mole se studenti da ukoliko odustanu od izlaska na Kolokvijum sebe odjave sa spiska u navedenom terminu.
  • Vežbe na Mašinskom institutu su OBAVEZNE i neophodno je na njih poneti materijal koji je postavljen na sajtu pod nazivom "Laboratorijska vežba 2" (folder "vežbe").
  • Dodatni materijal (za vežbanje i pomoć oko grafičkog) je postavljen u folderu "vežbe".

Rezultati TEST-a održanog 22.11.2019.

U Download zoni se nalaze rezultati TEST-a održanog 22.11.2019. godine.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 23.11.2019. godine

Rezultati pismenog dela ispita održanog 23.11.2019. nalaze se u Download zoni.

TEST

TEST koji obuhvata predavanje I i II i koji spada u predispitne obaveze će se održati u petak 22.11.2019. godine u 20 časova.

Studenti treba da budu ispred Amfitetra A1 15 minuta pre zakazanog termina.