Dodatna pitanja za Kolokvijum 2

Greškom je izostavljeno nekoliko pitanja za Kolokvijum 2 i sada su postavljena na sajt u folderu "Kolokvijum 2".