Materijali u građevinarstvu 2

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit iz premeta Materijali u građevinarstvu II se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo je eliminatoran i mora se osvojiti najmanje 50 bodova, da bi student stekao pravo za polaganje usmenog dela ispita. Na pismenom delu ispita se rade zadaci u svesci koja se dobija od dežurnog saradnika i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja zadataka. Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature. Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku i vratiti list sa ispitnim zadacima. Ispitni zadaci se ne mogu iznositi iz sale. Studentu koji ne vrati ispitni zadatak, neće se priznati urađeni zadaci i zabraniće se polaganje ispita u narednom ispitnom roku. Ispitni zadaci se mogu pogledati i preuzeti kod asistenata najranije jedan dan nakon završenog ispita.

Na usmenom delu ispita se polažu preostali nepoloženi delovi. Usmeni deo ispita mogu da polažu studenti koji su položili pismeni deo i prijavili su se za polaganje ispita preko studentske službe (prijave). Pismeni deo ispita važi od juna tekuće školske godine, zaključno sa aprilskim ispitnim rokom naredne školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, pismeni deo ispita se poništava. Na molbu studenata predmetni nastavnici su odlučili da se usmeni deo ispita polaže na jedan od sledećih načina:

  • Studenti koji su položili I i II kolokvijum, polažu na usmenom treći deo, koji je i inače predviđen za ovakav način polaganja ispita.
  • Studenti koji su položili jedan kolokvijum (nije važno koji) mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo preostali nepoloženi kolokvijum, a zatim, u drugom terminu, treći deo.
  • Studenti koji nisu položili ni jedan kolokvijum mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo nepoložene kolokvijume (istovremeno oba), a zatim, u drugom terminu, treći deo.

Studenti koji nisu dobro „ pročitali“ vrstu, tip klasu cementa na II kolokvijumu, prvo dobijaju, na usmenom ispitu, pitanje iz ove oblasti. Isto pravilo važi i za studente koji nisu polagali ispit kroz kolokvijum.

 

Obaveštenje o terminu održavanja usmenog dela ispita za martovski ispitni rok

Obaveštenje o terminu održavanja usmenog dela ispita za martovski ispitni rok

 

Studenti iz prethodnih generacija, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima od juna 2019, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u MARTOVSKOM roku  polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

ČETVRTAK,  28.05.2020. u 08h

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

8

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 002 i LG005

 

Usmeni deo ispita će se održati u  zgradi Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom

terminu za usmeni deo ispita.

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da se rasporede u predviđene učionice.

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridžavaju uputstava studentima za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

U Novom Sadu, 20.05.2020.                                                                    Predmetni nastavnici

O B A V E Š T E NJ E O produžetku važenja položenog pismenog dela ispita

Obaveštavamo studente koji su pismeni deo ispita iz Materijala u građevinarstvu II položili u periodu jun 2019 - februar 2020. da mogu polagati usmeni deo ovog ispita u svim zvaničnim rokovima do kraja ove školske godine (2019/20)

  U Novom Sadu, 15.05.2020.                                                Predmetni nastavnici

I kolokvijum

TERMIN ODRŽAVANJA I KOLOKVIJUMA

 I KOLOKVIJUM će se održati u četvrtak  (04.06.2019) u 17:30h.

Studenti koji žele da polažu I kolokvijum, moraju se prijaviti za polaganje putem linka:

https://docs.google.com/forms/d/1znfghu6P8k5-UDPrkqeqCItBD981YFzNq4OABxvdqsU/edit, do ponedeljka, 01.06. do 14:00.

 Kasnije prijave se neće uzeti u obzir. Studenti koji se nisu prijavili neće moći da polažu kolokvijum.

Svi studenti treba da budu u predviđenoj sali 15 minuta pre početka kolokvijuma. Raspored sala će biti istaknut u utorak 02.06.

 

OBLASTI KOJE OBUHVATA I KOLOKVIJUM

Predavanja I - IX za generaciju 2019-20 (materijali se nalaze na Sova platformi)

 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE GENERACIJE 2018-19

Studenti koji žele da polažu I kolokvijum, moraju se prijaviti za polaganje putem linka:

https://docs.google.com/forms/d/1znfghu6P8k5-UDPrkqeqCItBD981YFzNq4OABxvdqsU/edit, do ponedeljka, 01.06. do 14:00.

Kasnije prijave se neće uzeti u obzir. Studenti koji se nisu prijavili neće moći da polažu kolokvijum.

Studenti ostalih generacija nemaju pravo na polaganje kolokvijuma, izuzev  ako se nisu ponovo upisali da slušaju ovaj predmet. Ispit polažu u ispitnim rokovima.

 

Novi Sad, 15.05.2020.                                Predmetni nastavnici

                                                                Mirjana Malešev i Vlastimir Radonjanin 

II grafički rad

Svi studenti bi trebalo da su dobili postavku II grafičkog rada putem mail-a. Studenti koji nisu dobili fajl, treba da se jave predmetnom asistentu putem mail-a: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Rok za predaju  rada je petak 17.04.2020.

Rad je potrebno poslati predmetnim asistentima putem mail-a:

Rad, rešen svojeručno u skladu sa uputstvima datim na vežbama, potrebno je skenirati ili fotografisati (jasno vidljiv i čitak materijal).

Skeniran (fotografisan rad) treba konvertovati u PDF fajlove (preporuka - https://www.ilovepdf.com/jpg_to_pdf), stranice poređati od postavke pravilnim redosledom do poslednje stranice rešenja i spojiti u 1 PDF fajl (preporuka - https://www.ilovepdf.com/merge_pdf) sa naslovom fajla: ImePrezime-broj indeksa (npr: PavleKnezevic-GR65-2019) i poslati.

Napomena: student se svojeručno mora potpisati na svaku stranicu rada (hemijskom olovkom).

Sa predmeta

Računska vežba 2 - Agregat

Materijal za drugu računsku vježbu Agregat je postavljen na sajt Departmana i na Sova platformu.
U nastavku su dati termini (po ranije formiranim grupama) za Zoom online nastavu (studenti koji nisu raspoređeni u grupe, mogu da slušaju vježbu u grupi koja im odgovara po rasporedu):

GRUPA 1: ČETVRTAK 09.04. u 12:30h - Link za konekciju: https://us04web.zoom.us/j/6176147042
GRUPA 2: ČETVRTAK 09.04. u 12:30h - Link za konekciju: https://zoom.us/j/5379253826
GRUPA 3: ČETVRTAK 09.04. u 18h - Link za konekciju: https://us04web.zoom.us/j/6176147042