OBAVEŠTENJE

Rezultati ispita odražanog 21.04.2017.god:

1.  A1611  Grozdanić Luka ............ 60 poena

2.  A1931  Ristović Sanja .............. 87 poena

3.  AU 82/11 Vujuć Stefan ............ 65 poena

4.  AU 22/12 Trupl Natasa ............ 72 poena

5.  AU 51/12 Radosavljević Ljupka ............ 60 poena