Osnovi projektovanja građevinskih objekata

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati ispravka predispitnih obaveza iz OPGO (MART)

Rezultate ispravka predispitnih obaveza održanog 15.03.2020. (MART) možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala, u folderu REZULTATI ISPITA.

OPGO Kraljevo

Obaveštenje o Načinu polaganja ispita na predmetu OPGO u Kraljevu možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala, u folderu Kraljevo/Predavanja/Način polaganja ispita 2019-2020.

Sa predmeta

OBAVEŠTENJE

Rezultati iz kolokvijuma održanog

u subotu 16.11.'19.god mogu se

pogledati u dropbox zoni

Dropbox_OPGO_OPGO Jaksic_Rezultati

OBAVEŠTENJE

Ocene prvog grafičkog rada

mogu se pogledati u Dropox zoni

OPGP_OPGO Jaksic_Vezbe_Ocena V1.

 

Kolokvijum iz dela Projektovanje

(Predavač prof. dr Željko Jakšić, svih

pet tema) biće održan u subotu, 16.11.'19.g.,

u amfitetru A1, sa početkom u 12:15č.

Kolokvijum traje 60min.

 

Profesor

OBAVEŠTENJE

Prilikom predaje Vežbe 2 (osnova studentske

sobe) priložiti skice napravljene tokom vežbanja

sa profesorom Jakšićem (zaheftati za list Vežbe 2).