Osnovi projektovanja građevinskih objekata

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti da pojedinačne bodove

iz vežbi 1 i 2, kolokvijuma i ukupne bodove iz dela

Projektovanje mogu pogledati u Dropbox-u_OPGO

_OPGO Jakšić_Rezultati

 

Profesor Jakšić

OBAVEŠTENJE

Obavestavaju se studenti da je uslov za polaganje kolokvijuma iz OPGO

uredno pohađanje vržbi i predate obe vežbe. Ko to nije učinio na vreme,

predaju zaostalih radova mogu obaviti u kabinetu 203 LG, nakon kolokvijuma.

Predaja rada se ne mora izvršiti lično.

 

Profesor

 

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti da mogu

pogledati ocene iz obe vežba na

istom mestu kao i prethodni put.

 

Profesor Jakšić

OBAVEŠTENJE

Rezultati pismenog ispita deo

Projektovanje mogu se videti u download zoni,

predmet OPGO, dropbox OPGO Jaksic_Rezultati_Rezultati Pis 28-I.

 

Sa predmeta