OBAVEŠTENJE

Rezultati kolokvijuma i ocena iz

grafičkog rada 2 mogu se pogledati

u dropbox-u, OPGO.

Profesor