OBAVEŠTENJE

Prilikom predaje Vežbe 2 (osnova studentske

sobe) priložiti skice napravljene tokom vežbanja

sa profesorom Jakšićem (zaheftati za list Vežbe 2).