REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 7.10.2021.

95/2018 Živanović Dejan 5 (37,5 bod.)

Uvid u radove je u petak 8.10.2021. godine u 10 časova, kabinet 201, Departman za građevinarstvo i geodeziju.

Predmetni nastavnik:
Prof. dr Jasmina Dražić