Teorija konstrukcija

Materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati ispita i kolokvijuma možete videti OVDE.

DRUGI KOLOKVIJUM

Drugi kolokvijum iz predmeta Teorija konstrukcija biće održan 18.01.2020. godine (subota) sa početkom u 16:30 u AH1A i AH1B.

Pravo na polaganje kolokvijuma imaju studenti koji su trenutno upisani u 3. godinu studija, kao i stariji studenti koji su prijavili polaganje kolokvijuma u studentskoj službi.

Način polaganja ispita

Od januarskog ispitnog roka pismeni ispit iz predmeta Teorija konstrukcija će se polagati na sledeći način:

Pismeni ispit se sastoji od dva zadatka, koja se rade odvojeno. Za svaki od zadataka studenti na raspolaganju imaju 1 sat i 50 minuta.

Obaveštenje

Teorija konstrukcija i konstrukcijski sistemi
 
Ocena se dobija posebno iz Teorije konstrukcija i Konstrukcijskih sistema.
Ukupna (zaključna) ocena se dobija kao prosečna ocena iz oba položena dela ispita.