Statika konstrukcija 1

Materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati ispita i kolokvijuma možete videti OVDE.

POTPISIVANJE INDEKSA

Potpisivanje indeksa će se obaviti 27.01.2020. godine (ponedeljak) u 10:00 u kabinetu LG 306.

Neophodno je popuniti indeks prema sledećem uputstvu:

  • u delu indeksa gde se potpisuje (overava) pohađanje studenta predavanjima i vežbama, upisati naziv predmeta i popuniti kolone "ESPB bodova", "ukupan broj časova - predavanja i vežbe"
  • u delu indeksa gde su podaci o položenim ispitima, upisati naziv predmeta "Statika konstrukcija 1", u koloni "Naziv predispitne obaveze" upisati "Školski rad" i u koloni "Datum overe/polaganja" upisati datum 27.01.2020.

Popunjen indeks ne morate predati lično.

Samo uredno popunjeni indeksi biće potpisani.

Sa predmeta

Način polaganja ispita

Od januarskog ispitnog roka pismeni ispit iz predmeta Statika konstrukcija 1 će se polagati na sledeći način:

Pismeni ispit se sastoji od dva zadatka, koja se rade odvojeno. Za svaki od zadataka studenti na raspolaganju imaju 1 sat i 50 minuta.