Tehnologija betona

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit iz premeta Tehnologija betona se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo je eliminatoran i mora se osvojiti najmanje 50 bodova, da bi student stekao pravo za polaganje usmenog dela ispita. Na pismenom delu ispita se rade zadaci u svesci koja se dobija od dežurnog saradnika i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja zadataka. Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature. Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku i vratiti list sa ispitnim zadacima. Ispitni zadaci se ne mogu iznositi iz sale. Studentu, koji ne vrati ispitni zadatak, neće se priznati urađeni zadaci i zabraniće se polaganje ispita u narednom ispitnom roku. Ispitni zadaci se mogu pogledati i preuzeti kod asistenata najranije jedan dan nakon završenog ispita. Pismeni deo ispita važi od juna tekuće školske godine, zaključno sa aprilskim ispitnim rokom naredne školske godine (odnosno majskim, ako se dozvoli korišćenje apsolventskih rokova). Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, pismeni deo ispita se poništava.

Na usmenom delu ispita se polažu  preostali nepoloženi delovi. Usmeni deo ispita mogu da polažu studenti koji su položili pismeni deo i prijavili su se za polaganje ispita preko studentske službe (prijave). Na molbu studenata predmetni nastavnici su odlučili da se usmeni deo ispita polaže na jedan od sledećih načina:

  • Studenti koji su položili kolokvijum, polažu usmeno drugi deo nastave, koji je i inače predviđen za ovakav način polaganja ispita.
  • Studenti koji nisu položili kolokvijum mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo nepoloženi kolokvijum (s tim što dobijaju jedno pitanje više i obavezno moraju da „ pročitaju“ vrstu, tip, klasu za zadati cement ), a zatim, u drugom terminu,  treći deo.

Obaveštenje za studente koji su položili pismeni deo ispita zaključno sa aprilskim rokom 2020.

 

Studenti koji su položili pismeni deo ispita u periodu juni 2019 – aprilski rok 2020. mogu u junskom i julskom ispitnom roku 2019/20. da polažu preostale delove usmenog ispita prema „starim“ pitanjima.

Ukoliko student ne položi ceo ispit u ovim terminima, usmeni ispit /preostali deo usmenog ispita polaže prema pitanjima za gen 2019/20.

Studenti svih generacija koji imaju uslov za polaganje ispita, polažu prvo pismeni deo (prema gradivu za vežbe i predavanja za školsku 2019/20 god.), a zatim usmeni deo prema pitanjima za gen 2019/20 koja su postavljena na SOVA platformi. 

Isto pravilo važi i za studente koji su predmet odslušali u Kraljevu, a polažu ga u NS.

Rezultati pismenog dela ispita 08.06.2020.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Studenti iz prethodnih generacija, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima od juna 2019, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u APRILSKOM roku,  kao i studenti koji su pismeni deo položili u aprilskom ispitnom roku, polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

Ponedeljak,  15.06.2020. u 08h

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

7

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

i LG005 (7 studenata)

 

Usmeni deo ispita će se održati u  zgradi Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom

terminu za usmeni deo ispita.

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da uđu u predviđenu učionicu.

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridžavaju uputstava studentima za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

U Novom Sadu, 09.06.2020.                                     Predmetni nastavnici

Kolokvijum - Raspored sala

Svi studenti treba da budu u sali u kojoj su raspoređeni 15 minuta pre početka kolokvijuma - 02.06.2020. u 16:45h.

Nošenje maski je obavezno!

 

Broj indeksa

Ime i prezime

SALA

1

GR47/2017

Tamara Radović

A1

2

Gr 19/2017

Petar Šanjević

A1

3

GR2/2017

Tarik Derdemez

A1

4

GR32/2017

Biljana Mitrović

A1

5

GR45/2017

Aleksandar Sprečaković

A1

6

ГР 1/2017

Стефан Квочка

A1

7

GR5/2017

Teodora Menković

A1

8

GR52/2017

Nikola Vukčević

A1

9

Gr13/2017

Milica Terzić

A1

10

GR55/2017

Kristina Lošić

A1

11

GR51/2017

Olivera Golijanin

A1

12

Gr94/2016

Aleksandar Marjanovic

A1

13

GR56/2016

David Đukić

A1

14

GR62/2017

Olja Kotlaja

A1

15

GR 39/2016

Dragan Arlov

A1

16

GR175/2019

Stefan Čumić

A1

17

GR54/2017

Marija Stojanović

A1

18

GR 60/2017

Dragan Kaljevic

A1

19

GR 17/2017

Zoran Vuković

A1

20

GR28/2017

Dejan Tomašević

A1

21

GR 20/2017

Merjem Bajramovic

A1

22

GR 111/2017

Aleksandar Todorović

A1

23

GR26/2017

Nemanja Ilic

A1

24

Гр66/2017

Марија Радивојевић

A1

25

GR39/2017

Miloš Velimirović

A1

26

gr34/2017

Jovan Komazec

A1

27

Gr 119/2017

Ana Mitrovic

A1

28

GR26/2017

Nemanja Ilic

A1

29

GR 87/2017

Nikola Savić

A1

30

Gr46/2017

Tamara Volarov

A1

31

GR 21 2017

Miloš Mrkić

A1

32

Gr 104/2017

Lazar Berberović

A1

33

GR38/2017

Dušan Despotović

A1

34

GR6/2017

Marko Zubac

A1

35

Gr24/2017

Vedran Mimić

A1

36

GR86/2015

Olivera Markovic

A1

37

Gr130/2017

Aleksandra Kokotović

A1

38

gr31-2017

Danilo Milošević

A1

39

GR23/2017

Vladan Pantic

A1

40

GR45/2017

Aleksandar Sprečaković

A1

1

GR107/2014

Dragana Kerezović

A2

2

GR176/2019

Danilo Filipović

A2

3

GR70/2017

Ivan Albert

A2

4

GR 91/2017

Una Aprcović

A2

5

GR11/17

Stevan Drakulić

A2

6

GR107/2016

Tomislav Radovanovic

A2

7

gr89/2016

Vanja Mandic

A2

8

Gr- 90/2017

Jovana Pekić

A2

9

101/2014

Milan Jeftic

A2

10

Gr 77/2015

Ivana Đurić

A2

11

Gr 104/2012

Natasa Tesic

A2

12

5727

Alen Jašarević

A2

13

Gr65/2017

Nikola Marinković

A2

14

GR 35/2017

Miloš Petrović

A2

15

GR9/2017

Nikola Ilic

A2

16

GR 74/2011

Borko Milanovic

A2

17

GR 12/2016

Petar Lukic

A2

18

GR16/2012

Mitar Todorović

A2

19

GR114/2017

Marko Maksimovic

A2

20

GR 105/2012

Atina Grk 

A2

21

GR94/2013

Sanja Radošević

A2

22

Gr 146/2017

Andrija Sebekovic

A2

23

GR 160/2019

Stefan Mandic

A2

24

GR111/2017

Aleksandar Todorović

A2

25

GR 136/2018

Stefan Trifunovic

A2

26

GR3/2016

Aleksandar Živanović

A2

27

GR 85/2016

Miloš Čolić

A2

Usmeni deo ispita - MARTOVSKI ISPITNI ROK

Studenti iz prethodnih generacija, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima od juna 2019, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u MARTOVSKOM roku,  kao i studenti koji su pismeni deo položili u MARTOVSKOM ispitnom roku, polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

Sreda,  03.06.2020. u 08h

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

13

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

LG 002 (do 6 studenata )

 i LG005 (do 7 studenata)

 

Usmeni deo ispita će se održati u  zgradi Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom

terminu za usmeni deo ispita.

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da se rasporede u predviđene učionice.

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridžavaju uputstava studentima za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

U Novom Sadu, 20.05.2020.                                                         Predmetni nastavnici

O B A V E Š T E NJ E O produžetku važenja položenog pismenog dela ispita

Obaveštavamo studente koji su pismeni deo ispita iz Tehnologije betona položili u periodu jun 2019 - februar 2020. da mogu polagati usmeni deo ovog ispita u svim zvaničnim rokovima do kraja ove školske godine (2019/20)

 

U Novom Sadu, 25.02.2020.                                                   Predmetni nastavnici