Rezultati pismenog dela ispita održanog 05.10.2021.

Studenti iz prethodnih generacija, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima u 2020/2021 godini,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku polažu usmeni deo ispita u jednom od dva ponuđena termina:

TERMIN 1:

ČETVRTAK07.10.2021. u 10:00

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

-

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

LG 001

LG 005

 

TERMIN 2:

PONEDELJAK11.10.2021. u 10:00

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

-

27 studenata

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 001

LG 005

Prizemlje

 LG 001 (9 studenata),

LG 002 (9 studenata) i

LG 005 (9 studenata)

 

Izbor termina usmenog je potrebno uraditi 06.10. do 23:59h na linku:

UPITNIK

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da uđu u predviđenu učionicu.

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridržavaju uputstava za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi zaključno sa Aprilskim ispitnim rokom 2022.

U Novom Sadu, 05.10.2021.                                                                                     Predmetni nastavnici