Teorija betonskih konstrukcija 1

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 04.09.2019.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala

Rezultati pismenog dela ispita održanog 27.08.2019.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 11.07.2019.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala

Rezultati pismenog dela ispita održanog 26.06.2019.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 02.06.2019.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala.