Teorija betonskih konstrukcija 1

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 06.04.2021.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 26.03.2021.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 08.02.2021.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala

Rezultati pismenog dela ispita održanog 25.01.2021.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 18.12.2020.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala.