Teorija površinskih nosača

Materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati ispita i kolokvijuma možete videti OVDE.

TPN - domaći zadatak 1 i 2

Teorija površinskih nosača - predispitne obaveze

Termin izrade zadataka:

- Zadatak 1 i 2 - preuzimanje: 26.03.2021. - predaja: 23.04.2021. do 23:59

- Zadatak 3 i 4 - preuzimanje: 14.05.2021. - predaja: 04.06.2021. do 23:59

 

Postavka svakog zadatka se nalazi u okviru materijala za vežbe. Student preuzima postavku konkretnog zadatka datuma naznačenog za preuzimanje (iznad) i popunjava pdf postavku u osenčenim poljima (ime, prezime, broj indeksa i ulazne podatke za zadatak). Ulazne podatke preuzima iz dokumenta TPN_DZ_Ulazni podaci.xlsx. Izradu zadatka student sprovodi na posebnim listovima papira A4 formata koji su u donjem desnom uglu potpisani i numerisani rastućim prirodnim brojevima. Po završetku izrade zadatka, potrebno je da listove na kojima je rađen zadatak skenira/fotografiše i poveže u jedan pdf dokument sa postavkom zadatka kao naslovnom stranom. PDF fajl sačuvati pod imenom: TPN_grupa_ime i prezime_broj indeksa_godina upisa_broj zadatka.pdf

Primer: TPN_3_Petar Petrović_GR145_2018_DZ12.pdf

Pdf dokument je neophodno poslati najkasnije do termina naznačenog kao predaja (iznad) elektronskim putem preko Google Formsa. Za uploadovanje PDF dokumenta potrebno je da se student prijavi preko svog Google naloga. Voditi računa da je slanje zadatka moguće izvršiti samo jednom. Poslati zadaci se ne vraćaju na ispravku. Samo zadaci koji su blagovremeno dostavljeni će biti pregledani i bodovani.

LINK: slanje domaćih zadataka

Domaći zadatak 1 uraditi po uputstvu (koracima) koje je dato u postavci zadatka. Ordinate dijagrama traženih uticaja odrediti u traženim presecima, dijagrame nacrtati uredno i pored svakog dijagrama napisati za koji je uticaj (koristiti oznaku, npr. w ili Mr) i jedinice za taj uticaj.

Domaći zadatak 2 uraditi u program AxisVM10 sa veličinom konačnog elementa prema zadatku. Možete napisati komentar, u slučaju da neki korak u modeliranju možete uraditi na dva načina, npr. oslonac zadat u Global ili Edge Relative. Tražene dijagrame uticaja precrtati uredno sa ordinatama u traženim presecima i pored svakog dijagrama napisati za koji je uticaj (koristiti oznaku, npr. w ili Mr) i jedinice za taj uticaj.Sa predmeta

Kolokvijum I i II iz TPN

Kolokvijumi iz predmeta Teorija površinskih nosača će se održati u sledećim terminima:
  • Prvi kolokvijum biće održan 09.05.2021. godine (nedelja) sa početkom u 8:30.
  • Drugi kolokvijum biće održan 11.06.2021. godine (petak) sa početkom u 8:30.
 
Pravo na polaganje kolokvijuma imaju studenti koji su trenutno upisani u 3. godinu studija, kao i stariji studenti koji su prijavili polaganje kolokvijuma ili ponovno slušanje predmeta u studentskoj službi.
 
Link za prijavu za polaganje kolokvijuma će biti naknadno objavljen.
 
Sa predmeta