Noseće konstrukcije 2 (NK 3 za studente pre 2016/2017)

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 07.10.2018.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala. 

Rezultati pismenog dela ispita održanog dana 28.09.2018.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog dana 17.09.2018.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 05.09.2018.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 28.08.2018.

Rezultate možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala.