Rezultati ispita UPG1

Ime i prezime

I kolokvijum

II kolokvijum

Konačna ocena

Dejan Bogavac

 

60b

8

Zorana Mihić

 

70b

7

Cvija Đokić

 

51b

9

Andrea Bobinac

70b

 

/

Kristina Siročić

 

90b

8

Boris Gluščević

 

95b

/

Dunja Bašić Palković

100b

85b

10

Luka Radosavljević

 

60b

/

Mladen Serdar

65b

51b

/

Nataša Milovanović

90b

 

8

Maja Durutović

 

55b

/

Pavle Cikota

 

51b

7

Slobodanka Kuzmanović

51b

 

/

Miloš Joković

 

63b

/

Marija Rokvić

63b

 

/

Aleksandra Vojnić

80b

 

/

 

Pored rezultata ispita nalazi se predlog ocena za studente koji su usmeni deo ispita položili preko testova. 

Usmeni deo ispita biće održan u utorak 07.09.2021. u 11h, učionica LG001. 

Pregled rada biće održan u ponedeljak 06.09.2021. u 12h, učionica LG107. Pregled rada van ovog termina neće biti moguć.