Rezultati usmenog UPG1

Rezultati usmenog dela ispita iz predmeta Upravljanje projektima i građenjem 1 sa konačnim ocenama su:

 

Babić Nikola 80b, ocena 8

Todorović Đorđe 75b, ocena 7

Milinković Radovan 70b, ocena 7

Gluščević Boris 75b, ocena 10

Radosavljević Luka 85b, ocena 8

Serdar Mladen 75b, ocena 8

Blažina Ana, 75b, ocena 8

Durutović Maja 75b, ocena 7

Kujović Anja 80b, ocena 9