Rezultati usmenog ispita UPG1

Anja Mutabdžija 85b, konačna ocena 8

Milana Gvoić 80b, konačna ocena 8

Slobodanka Kuzmanović 85b, konačna ocena 8

Milan Đilas 75b, konačna ocena 9

Miloš Joković 85, konačna ocena 8

Tamara Tatalović 85b, konačna ocena 9

Slobodan Pećanac 70b, konačna ocena 8