Rezultati ispita UPG1

Miloš Stojadinović ceo ispit 51b

Nina Radulović II deo 70b

Milica Grmaš II deo 51b, konačna ocena 8

Racić Nataša I deo 51b

 

Pregled radova biće održan u petak 31.09.2021., u 8h, učionica Lg002!

Usmeni ispit biće održan u ponedeljak 04.09.2021. u 11h, učionica LG107.