Planiranje i projektovanje zaštite od požara

PREDISPITNE OBAVEZE

Da bi student imao pravo na polaganje ispita u narednom ispitnom roku (prvom septembarskom) potrebno je da dostavi popravljen predmetni projekat i zadati prevod do 25.08.2019. godine. Nakon ovog datuma, smatraće se da studenti koji nisu doneli ispravljen predmetni projekat/poslali prevod nisu ispunili predispitne obaveze i moraće da slušaju predmet ponovo naredne školske godine.

 

Sa predmeta, 08.07.2019.

Rezultati ispita održanog 08.07.2019. godine

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Rezultati ISPITA održanog 22.06.2019. godine

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

NAPOMENA: Da bi student imao pravo na polaganje ispita u narednom ispitnom roku potrebno je da dostavi ispravljen predmetni projekat (ukoliko isti nije dostavljen) i zadati prevod do četvrtka 27.06.2019. godine.

 

Rezultati POPRAVNOG TESTA održanog 10.06.2019. godine

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Rezultati TESTA 1 održanog 25.03.2019.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.