PREDISPITNE OBAVEZE

Da bi student imao pravo na polaganje ispita u narednom ispitnom roku (prvom septembarskom) potrebno je da dostavi popravljen predmetni projekat i zadati prevod do 25.08.2019. godine. Nakon ovog datuma, smatraće se da studenti koji nisu doneli ispravljen predmetni projekat/poslali prevod nisu ispunili predispitne obaveze i moraće da slušaju predmet ponovo naredne školske godine.

 

Sa predmeta, 08.07.2019.