Termin KOLOKVIJUMA 2

Kolokvijum 2 održaće se 22.01.2020. godine.