Tehnologija i organizacija građenja 2

Konačne ocene ispita - jun 2020.

Karać Jovo 83 (9),

Stojaković Radomir 67 (7),

Marković Branko 62 (7),

Cvijetić Boris 88 (9),

Čabović Mihailo 78 (8),

Tripković Milica 55 (6),

Bakić Srđan 88 (9),

Tadić Aleksandra 87 (9),

Vasić Jovana 96 (10),

Sandić Vojislav 91 (10),

Radojević David 88 (9),

Maričić Milica Teodora 81 (9),

Janićijević marijana 95 (10),

Kuzeljević Nevena 88 (9),

Stević Jovana 84 (9),

Ćitić Sreten 82 (9),

Nikolić Aleksandar 78 (8),

 

Upis ocena je u sredu 8.7. u 12h u LG107!

Rezultati pismenog dela ispita održanog 29.06.2020.

Grbić Jelena (I kol) 100b,

Šušnjević Zoran (II kol) 95b,

Ćitić Sreten (II kol) 95b,

Slavković Marina (II kol) 95b,

Filipović Danilo (II kol) 95b,

Tadić Aleksandra (II kol) 95b,

Čumić Stefan (II kol) 95b,

Sandić Vojislav (II kol) 95b,

Bačić Pero (II kol) 95b,

Mandić Stefan (I kol) 90b,

Mitrić Isidora (II kol) 90b,

Lilić Milica (I kol) 90b,

Stamenković Ana (II kol) 85b,

Stević Andrijana (I kol) 85b,

Salatić Petar (II kol) 85b,

Čabović Mihailo (I kol) 85b,

Nikolić Aleksandar (I kol) 80b,

Grbić Aleksandar (Ispit) 75b,

Stević Jovana (II kol) 75b,

Bjelić Sergej (I kol) 75b,

Marković Branko (Ispit) 70b,

Spasić Miloš (II kol) 70b,

Dragičević Dragan (II kol) 65b,

Jovanović Vladimir (Ispit) 60b,

Ćosović Mirjana (Ispit) 51b,

Mudroh Daniel (Ispit) 51b,

Jakovljević Aleksandar (Ispit) 51b,

Stojaković Radomir (Ispit) 51b,

Ivanišević Goran NP.

 

Usmeni deo ispita će se održati u ponedeljak 6.7. u 14h u LG107!

Rezultati pismenog dela ispita održanog 11.06.2020.

Jakovljević Aleksandar NP

Konačne ocene ispita - februar 2020.

Nestorović Nemanja 56 (6),

Bondžić Sara NP,

Tripković Milica NP.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 18.02.2020.

Nestorović Nemanja 70b (Ispit),

Marković Branko NP.

 

Usmeni deo ispita će se održati u petak 21.2. u 12h u LG105!