Rezultati pismenog dela ispita održanog 06.10.2019.

Vuković Luka 80b (Ispit),

Baćić Slađana 70b (Ispit),

Baošić Ilija 51b (Ispit),

Kapetanović Dejana 51b (Ispit).

 

Usmeni deo ispita će se održati u sredu 9.10. u 13:15 u LG106!