REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 14.07.2021.

Komazec Jovan 55 (II dio)

Usmeni ispit iz predmeta Tehnologija i organizacija građenja 2 će biti održan u petak, 17.09.2021. Tačan termin će biti objavljen naknadno.

S poštovanjem,
Mirjana Terzić