Tehnologija i organizacija građenja u hidrotehnici

Termin usmenog iz TOG-h

Usmeni će biti održan u ponedeljak 18.10.2021. u 9h, učionica LG107.

Termin usmenog iz TOG-h

Usmeni deo ispita iz predmeta Tehnologija i organizacija građenja biće održan u ponedeljak 11.10.2021. u 11h, učionica LG107.

Rezultati ispita iz TOG-H održanog 22.09.2021.

Vedran Mimić I deo 60b, II deo 90b

 

Usmeni deo ispita biće održan u petak 24.09.2021. u 11h, učionica LG 107. 

Rezultati ispita iz TOG-H održanog 31.08.2021.

Bijelović Tijana nije položila

 

Usmeni ispit biće održan u petak 03.09.2021. u 7:30h učionica 203.

Rezultati usmenog ispita TOG-h

Aleksandra Kokotović konačna ocena 10

Dušan Lazić konačna ocena 8