Tehnologija i organizacija građenja u hidrotehnici

Predispitne obaveze Tehnologija i organizacija građenja

Poštovani,

potpisi iz predmeta Tehnologija i organizacija građenja u hidrotehnici će se deliti u ponedeljak 20.01.2020. u 12h, kabinet LG 303. 

Ostvareni dosadašnji bodovi su sledeći:

Gecić Aleksandra  
Šljivar Milica  
Karalić Ivana  
Peršin Anđelka 57.5
Sudžum Snežana 65.5
Kolundžija Đorđe 54.5
Lazarov Nemanja 59.5
Džakula Siniša 84.5
Pavlović Nina 58.7
Vučinić Marko 67.5
Vinokić Luka 84.5
Petrović Damnjan 64.5
Marković Nevena 75.0
Vulić Anđa 43.0
Damjanović Milka 43.0
Stošić Milica  
Rakić Nevena  
Džamić Marija  
Đođev Ivana  
Jevđić Darko   
Dizdarević Nikola  
Lazić Dušan  
Jokić Bogdan  

 

Studenti kojima ne pišu bodovi znači da nisu predali sve grafičke radove, ili moraju da odrade ispravku. 

Rezultati kolokvijuma iz TOG-H održanog 23.12.2019.

Poštovani, 

rezultati kolokvijuma održanog 23.12.2019. 

S poštovanjem, Senjak Milena!

Gecić Aleksandra 30b
Šljivar Milica 30b
Karalić Ivana 30b
Peršin Anđelka 5b
Sudžum Snežana 70b
Kolundžija Đorđe 15b
Lazarov Nemanja 0b
Džakula Siniša 85b
Pavlović Nina 30b
Vučinić Marko 90b
Vinokić Luka 85b
Petrović Damnjan 75b
Marković Nevena 60b
Vulić Anđa 20b
Damjanović Milka 15b
Stošić Milica 30b
Rakić Nevena 30b
Džamić Marija 30b

Grafički radovi TOG-H

Poštovani, ovo su bodovi iz prvog grafičkog rada, bodovi se odnose na prvi i drugi zadatak.

S poštovanjem Senjak Milena.

 

Gecić Aleksandra 100.0 90.0
Šljivar Milica 100.0 90.0
Karalić Ivana 100.0 90.0
Peršin Anđelka 70.0 80.0
Sudžum Snežana 70.0 80.0
Kolundžija Đorđe 70.0 80.0
Lazarov Nemanja 100.0 90.0
Džakula Siniša 100.0 90.0
Pavlović Nina 100.0 90.0
Vučinić Marko 100.0 95.0
Vinokić Luka 100.0 95.0
Petrović Damnjan 100.0 95.0
Marković Nevena 90.0 90.0
Vulić Anđa 90.0 90.0
Damjanović Milka 90.0 90.0
Stošić Milica 100.0 100.0
Rakić Nevena 100.0 100.0
Džamić Marija 100.0 100.0
Đođev Ivana 50.0 50.0
Jevđić Darko  50.0 50.0
Dizdarević Nikola 50.0 50.0
Lazić Dušan 80.0 70.0
Jokić Bogdan 80.0 70.0

Rezultati kolokvijuma iz TOG-H održanog 25.11.2019.

Poštovane kolege, 

ostavljam vam rezultate prvog kolokvijuma iz Tehnologije i organizacije građenja u hidrotehnici održanog 25.11.2019. Studenti koji nemaju bodove pored svog imena nisu položili kolokvijum. 

S poštovanjem, Senjak Milena!

Gecić Aleksandra 90b
Šljivar Milica 90b
Karalić Ivana 100b
Peršin Anđelka 90b
Sudžum Snežana 60b
Kolundžija Đorđe 75b
Lazarov Nemanja 55b
Džakula Siniša 95b
Pavlović Nina 51b
Vučinić Marko  
Vinokić Luka 90b
Petrović Damnjan  
Marković Nevena 100b
Vulić Anđa  
Damjanović Milka  
Stošić Milica  
Rakić Nevena  
Džamić Marija  
Đođev Ivana  
Dizdarević Nikola  
Lazić Dušan  

Usmeni deo ispita majski apsolventski rok

Usmeni deo ispita održaće se u ponedeljak 11.6. u 11.00 u LG303.