Betonski mostovi

Materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati ispita i kolokvijuma možete videti OVDE.

Pismeni ispit BM

Ispit iz predmeta BETONSKI MOSTOVI u julskom ispitnom roku, predviđen za 16.07.2020. godine će se održati u terminu usmenog ispita iz STATIKE KONSTRUKCIJA 2.

 

Sa predmeta

Obaveštenje

Studenti koji polože pismeni deo ispita (bez obzira da li su redovno upisani na master studije ili nisu) obavezno moraju da upišu ocenu u index na usmenom delu ispita u roku u kome su položi ili sledećem jer im pismeni ispit važi samo dva roka.