Oštećenja i sanacija zidanih, čeličnih i drvenih konstrukcija

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati ispita 19.10.2019.

OŠTEĆENJA I SANACIJA ZIDANIH, ČELIČNIH I DRVENIH KONSTRUKCIJA

 

Deo zidane konstrukcije

 

REZULTATI DELA ISPITA 19.10.2019.

 

Ime i prezime

Br. indeksa

Deo zidane konst.

Bodovi

Konačna ocena

Vladimir Kućerović

G1 56/2018

77

 

 

 

Rezultati ispita 27.06.2019.

Deo zidane konstrukcije

 

REZULTATI DELA ISPITA 27.06.2019.

 

Ime i prezime

Br. indeksa

Deo zidane konst.

Bodovi

Konačna ocena

Strahinja Kojić

G1 31/2018

93

82

9

Filip Petaković

G1 55/2018

90

 

 

 

 

 

 

 

O B A V E Š T E N J E O POČETKU NASTAVE U LETNJEM SEMESTRU 2018/19.

Nastava počinje  u petak, 22.02.2019 u 10:30 (LG105)  

 

 

Novi Sad, 17.02.2019.                                Predmetni nastavnici

                                                           

Rezultati ispita 28.10.2018.- Zidane konstrukcije

REZULTATI DELA ISPITA 28.10.2018.

 

Ime i prezime

Br. indeksa

Deo zidane konst.

Bodovi

Konačna ocena

Milica Jakovljević

G1 81/2016

95

86

9

Milan Ninčić

G1 61/2017

75

68

7

 

 

 

 

 

REZULTATI DELA ISPITA 18.09.2018.

 

Ime i prezime

Br. indeksa

Deo zidane konst.

Bodovi

Konačna ocena

Damjan Hristov

G1 56/2017

80

83

9