REZULTATI DELA ISPITA od 09.02.2021

Deo zidane konstrukcije

 

REZULTATI DELA ISPITA  od 09.02.2021

 

Ime i prezime

Br. indeksa

Deo zidane konst.

Bodovi

Konačna ocena

Bogdan Okanović

G1 24/2018

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novi Sad 21.02.2021.                                              Predmetni nastavnici