Odabrana poglavja zidanih konstrukcija

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati ispita održanog 10.07.2020.

Rezultate ispita održanog 10.07.2020. možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala, u folderu REZULTATI ISPITA.

Predispitne obaveze OPZK

Bodove iz PREDISPITNIH OBAVEZA (Projektni zadatak) možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala, u folderu Vežbe.