Trajnost i procena stanja betonskih konstrukcija

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA I NAČIN POLAGANJA ISPITA

Ispit iz predmeta Trajnost i procena stanja betonskih konstrukcija se sastoji  iz pismenog (I deo) i usmenog dela (II deo).

Student nije obavezan da u istom ispitnom roku polaže I i II deo ispita.

Pravo da polažu ispit imaju svi studenti koji su odslušali predmet i uspešno odradili predispitne obaveze, bez obzira da li su zvanično upisani na master studije ili nisu.

Pismeni deo (I deo) je u vidu testa i obuhvata predavanja 1-6 (verzija od poslednje generacije koja je slušala predmet). I deo se smatra položenim, ako je osvojeno najmanje 55/100 bodova.

I deo ispita se polaže kroz kolokvijum, koji se organizuje u toku nastave iz TPSBK, ili u redovnim ispitnim terminima (objavljenim u rasporedu polaganja ispita za tekuću školsku godinu na sajtu FTN). Potrebno je da se student javi mail-om predmetnim nastavnicima najkasnije 48 sati pre zvaničnog termina ispita, bez obzira da li se prijavio preko studentske službe ili nije (tj. bez obzira da li je zvanično upisan na master studije ili nije). I deo ispita će biti uvek organizovan, ukoliko ima prijavljenih studenata, jer se održava u terminu ispita MG II, za koji uvek imamo rezervisanu salu i dežurnog asisten

I deo ispita se radi u svesci koja se dobija od dežurnog asistenta i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja.

Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature.

Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom asistentu potpisanu svesku.

Pismeni deo (I deo) ispita važi dve školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, ovaj deo ispita se poništava.

Polaganjem I dela student stiče pravo za polaganje usmenog dela ispita (II dela). Usmeni deo (II deo) ispita obuhvata predavanja 7-13 (verzija od poslednje generacije koja je slušala predmet).

Ukoliko student želi da polaže II deo ispita, potrebno je da se javi mail-om predmetnim nastavnicima, najkasnije 48 sati pre zvaničnog termina ispita, bez obzira da li se prijavio preko studentske službe ili nije (tj. bez obzira da li je zvanično upisan na master studije ili nije).  II deo se polaže nekoliko dana nakon organizovanja I dela ispita (zaničnog termina), u terminu koji odaberu predmentni nastavnici. Predmetni nastavnici će blagovremeno informisati studente, koji su se prijavili za polaganje II dela ispita, o terminu i mestu održavanja ispita.

O B A V E Š T E NJ E o terminu polaganja usmenog dela ispita za FEBRUARSKI ISPITNI ROK

Obaveštavamo studente, koji su se prijavili za polaganje DRUGOG DELA ISPITA, da će se usmeni deo održati u PONEDELJAK, 24.02.2020. u 11:30.  u zgradi Departmana za gređevinarstvo i geodeziju. Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade u zakazano vreme.

 

 

U Novom Sadu, 18.02.2020.                                            Predmetni nastavnici

                                                                                                Mirjana Malešev

                                                                                                Vlastimir Radonjanin

Rezultati ispita održanog 04.02.2020.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

O B A V E Š T E N J E O PRAVILIMA I NAČINU POLAGANJA ISPITA

Ispit iz predmeta Trajnost i procena stanja betonskih konstrukcija se sastoji iz pismenog (I deo) i usmenog dela (II deo). Student nije obavezan da u istom ispitnom roku polaže I i II deo ispita. Pravo da polažu ispit imaju svi studenti koji su odslušali predmet i uspešno odradili predispitne obaveze, bez obzira da li su zvanično upisani na master studije ili nisu. Pismeni deo (I deo) je u vidu testa i obuhvata predavanja 1-6 (verzija od poslednje generacije koja je slušala predmet). I deo se smatra položenim, ako je osvojeno najmanje 51/100 bodova.

I deo ispita se polaže kroz kolokvijum, koji se organizuje u toku nastave iz TPSBK, ili u redovnim ispitnim terminima (objavljenim u rasporedu polaganja ispita za tekuću školsku godinu na sajtu FTN). Potrebno je da se student javi mail-om predmetnim nastavnicima najkasnije 48 sati pre zvaničnog termina ispita, bez obzira da li se prijavio preko studentske službe ili nije (tj. bez obzira da li je zvanično upisan na master studije ili nije). I deo ispita će biti uvek organizovan, ukoliko ima prijavljenih studenata, jer se održava u terminu ispita MG II, za koji uvek imamo rezervisanu salu i dežurnog asistenta. I deo ispita se radi u svesci koja se dobija od dežurnog asistenta i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja. Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature. Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom asistentu potpisanu svesku. Pismeni deo (I deo) ispita važi dve školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, ovaj deo ispita se poništava. Polaganjem I dela student stiče pravo za polaganje usmenog dela ispita (II dela).

Usmeni deo (II deo) ispita obuhvata predavanja 7-13 (verzija od poslednje generacije koja je slušala predmet). Ukoliko student želi da polaže II deo ispita, potrebno je da se javi mail-om predmetnim nastavnicima, najkasnije 48 sati pre zvaničnog termina ispita, bez obzira da li se prijavio preko studentske službe ili nije (tj. bez obzira da li je zvanično upisan na master studije ili nije). II deo se polaže nekoliko dana nakon organizovanja I dela ispita (zvaničnog termina), u terminu koji odaberu predmentni nastavnici. Predmetni nastavnici će blagovremeno informisati studente, koji su se prijavili za polaganje II dela ispita, o terminu i mestu održavanja ispita (oglasna tabla na sajtu Departmana). Novi Sad, 15.01.2020. Predmetni nastavnici Mirjana Malešev i Vlastimir Radonjanin

Seminarski rad

ZADATAK ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA

 

"PROCENA STANJA GRAĐEVINSKOG OBJEKTA"

 

 

Za odabrani objekat, pokušati pronaći projektno-tehničku dokumentaciju i pažljivo je proučiti.

Na odabranom objektu, potrebno je obaviti vizuelni pregled dostupnih elemenata AB/PB konstrukcije i uraditi određena nedestruktivna ispitivanja materijala.

 

U toku rada na terenu potrebno je prikupiti/proveriti sledeće podatke:

 • vrsta objekta,
 • dimenzije u osnovi,
 • konstruktivni sistem (opis, elementi konstrukcije, dimenzije, itd.),
 • upotrebljeni materijali,
 • fotografije,
 • defekti (opis, uzrok, tehnička skica, fotografija),
 • oštećenja (opis, uzrok, tehnička skica, fotografija),
 • odrediti debljinu karbonatizovanog sloja betona (ukoliko je moguće)
 • odrediti površinsku tvrdoću – čvrstoću betona na pritisak, metodom sklerometra (ukoliko je moguće)
 • proveriti/odrediti raspored armature (magnetna metoda, ukoliko je moguće)

Na osnovu prikupljenih podataka uraditi Elaborat o proceni stanja objekta koji treba da sadrži:

 • Kratak tehnički opis pregledanog objekta/konstrukcije i odgovarajuću tehničku i foto dokumentaciju
 • Opis i prikaz registrovanih defekata i oštećenja
 • Opis i prikaz rezultata merenja određenih svojstava materijala primenom nedestruktivnih metoda za karakterizaciju materijala
 • Analizu svih prikupljenih podataka i
 • Zaključak o stanju pregledane AB/PB konstrukcije.

 

Rok za predaju seminarskog rada je PETAK, 28.02.2020.

Odbrana seminarskog rada: u periodu od 02.03.  do 05.03.2020.

 

 

U Novom Sadu, 15.01.2020.

 

 

 

Prof. dr Mirjana Malešev

                                                                                                                                                                                                        Prof. dr Vlastimir Radonjanin

                                                                                                                                                                                                       

Usmeni deo ispita - Decembarski ispitni rok

Obaveštavamo studente, koji su se prijavili za polaganje DRUGOG DELA ISPITA, da će se usmeni deo održati u PETAK, 27.12.2019. u 12:00.  u zgradi Departmana za gređevinarstvo i geodeziju. Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade u zakazano vreme.