Rezultati ispita održanog 03.09.2021. I deo ispita

 

Broj indeksa

Prezime i ime

Bodovi

 

G1 47/2020

Radmanović Boban

75

 

GR 176/2019

Filipović Danilo

55

 

 

 

 

 

 

Deo ispita se smatra položenim ako je osvojeno najmanje  51bod.

 

 

U Novom Sadu 08.09.2021.                                       Predmetni nastavnici

 

                                                                                Prof. dr V. Radonjanin

                                                                                Prof. dr M. Malešev