Upravljanje mostovima

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati ispita održanog 17.7.2020.

Rezultate možete preuzeti u download zoni.

Ispit se smatra položenim ako je osvojeno najmanje 51 bodova.

Rezultati ispita 03.07.2020.

Rezultati ispita, održanog 03.07.2020.

 

Br. Indeksa

Ime i prezime

Pismeni deo ispita

Ukupno bodova

Konačna ocena

G1 27/2019

Mitar Salapura

66

74

8

Ispit se smatra položenim ako je osvojeno najmanje 51 bodova

Rezultati ispita 14.03.2020.

 

Br. Indeksa

Ime i prezime

Pismeni deo ispita

Ukupno bodova

Konačna ocena

GR 66/2013

Nevena Petrović

68

76

8

G1 57/2019

Suzana Vujinović

72

76

8

G1 14/2019

Goran Grigorov

67

73

8

 

Ispit se smatra položenim ako je osvojeno najmanje 51 bodova

 

U Novom Sadu, 17.03.2020.                                                                                 Predmetni nastavnici

 

  1. Radonjanin
  2. Malešev

Rezultati ispita 19.02.2020.

Rezultati ispita, održanog 19.02.2020.

 

Br. Indeksa

Ime i prezime

Pismeni deo ispita

Ukupno bodova

Konačna ocena

G1 1/2019

Dejan Palalić

93

 

 

G1 28/2019

Marko Knežević

92

92

10

G1 37/2019

Andrej Bakić

-

 

 

 

Ispit se smatra položenim ako je osvojeno najmanje 51 bodova

O B A V E Š T E NJ E o početku nastave

Obaveštavamo studente da će nastava na ovom predmetu početi u utorak, 22.10.2019. prema sledećem rasporedu:

 

Datum

Vreme

sala

utorak

730-1000

LG005*

 

 

 

*Nastava za predmet UM će biti u Sali LG005 umesto u Sali LG107 (raspored važi za ceo semestar)