Rezultati ispita, koji je održan 17.02.2021.

 

Br. Indeksa

Ime i prezime

Pismeni deo ispita

Ukupno bodova

Konačna ocena

G1 1/2020

Jelena Jevtić

63

71

8

 

Ispit se smatra položenim ako je osvojeno najmanje 51 bodova

 

U Novom Sadu, 22.02.2021.                                                                                     Predmetni nastavnici