Rezultati pismenog dela ispita održanog 8.11.2015.

Mirošljević Ksenija 95b (Ispit),

Ninić Aleksandra 55b (Ispit) - oslobođena usmenog dela ispita. Konačna ocena 75 (8).

 

Usmeni deo ispita će se održati u četvrtak 12.11. u 11 i 15 časova u LG005!